CL 176 i 176 RS

UWAGA!
Opis urządzenia ma wartość archiwalną, ponieważ producent zaprzestał produkcji.

Przyrząd CL 176 do pomiaru
przepuszczalności światła w szybach pojazdów
· wyposażenie pomiarowe SKP
· łącze RS do komunikacji z drukarką lub komputerem (opcja)
· prosta obsługa
· duża dokładność pomiaru
· pomiar szyb o grubości do 70 mm w pojazdach specjalnych
· zasilanie bateryjne
· trzy lata gwarancji i serwis pogwarancyjny

Przeznaczenie
Przyrząd CL 176przeznaczony jest do pomiaru przepuszczalności światła w szybach pojazdów,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z 10.02.2006
(Dz.U. Nr 40 z 2006, poz. 275 i wymaganiami WT-ITS 80/03 – ZOE. Przyrząd służy do pomiaru
współczynnika przepuszczalności światła. Współczynnik ten jest rozumiany jako stosunek strumienia
świetlnego przechodzącego przez szyby do strumienia świetlnego padającego na te szyby. Przyrząd
umożliwia wykonywanie pomiarów dla szyb zamontowanych w pojeździe w warunkach stacji diagnostycznej
oraz na otwartej przestrzeni w porze nocnej i dziennej, także w warunkach bezpośredniego oświetlenia
promieniami słonecznymi badanego pojazdu.
Konstrukcja miernika umożliwia pomiar przepuszczalności światła nawet przez szyby stosowane
w pojazdach specjalnych, bo o grubości do 70 mm. Do obsługi przyrządu CL 176wystarczy jedna osoba.
Wersja miernika CL 176RS umożliwia rejestrację serii pomiarów oraz ich transfer i archiwizację w systemie
komputerowym Użytkownika a także podłączenie do dedykowanej drukarki oraz natychmiastowy wydruk.

Parametry techniczne przyrządu
Źródło światła………………………………………………………………………. typu A
Temperatura barwowa…………………………………………………2856 K ±50 K
Wielkość mierzona ………………..współczynnik przepuszczalności światła
Zakres pomiarowy ……………………………………………………….. 0,0÷100,0%
Maksymalny bezwzględny błąd pomiaru:
– dla punktu pomiarowego rozstrzygającego o dopuszczeniu
do eksploatacji (70%)…………………………………………………………. ≤1,0%
– w zakresie od 0% do 100%…………………………………………………. ≤2,0%
Zakres temperatury otoczenia……………………………………………….5÷40°C
Wilgotność względna…………………………………………………….poniżej 90%
Ciśnienie atmosferyczne …………………………………………… 860÷1060 hPa

Zakres dostawy:
· przyrząd CL 176
· przewód RS do komunikacji z komputerem(opcja)
· instrukcja stanowiskowa
· instrukcja obsługi
· bateria akumulatorów
· Zasilacz do ładowania akumulatorów
· szybka testowa
Dodatkowo zamawiane:
· drukarka kompatybilna z CL176RS
· dodatkowy przewód RS do komunikacji z drukarką

OSTATNIE CENY NETTO
CL 176  zł
CL 176 RS

Aktualizacja cennika 20 listopada 2020

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry