Legalizacja

Legalizację wykonuje Pracownia Analizatorów Spalin

Pracownia upoważniona jest przez Prezesa Głównego Urzędu Miar do dokonywania Legalizacji Ponownej Analizatorów Spalin Samochodowych.

Decyzja Prezesa GUM

Zmiana decyzji Prezesa GUM

Zmiana decyzji Prezesa GUM 2014

Zmiana decyzji Prezesa GUM 2017

Zmiana decyzji Prezesa GUM 2020

Zmiana decyzji Prezesa GUM 2023

Legalizujemy analizatory spalin wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy „o ocenie zgodności” (MID), a także wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy „Prawo o Miarach” pod warunkiem, że data produkcji analizatora nie jest późniejsza niż podany w ostatniej kolumnie termin ważności decyzji zatwierdzenia typu. Patrz tabela poniżej

Ze względu na wprowadzony system jakości Laboratorium HAIK i serwis HAIK nie wykonują żadnych niezleconych czynności, nawet jeśli są one oczywiste z „logicznego punktu widzenia”. Prosimy to uwzględnić w zleceniach, a przyspieszy to jego realizację.

Zlecenie legalizacji

PRODUCENT I model OIML Zatwierdzenie typu GUM Data ważności ZT
Analizatory spalin –  MID 0 i I nie dotyczy  10 lat
ARCON OLIVER K-4500 I ZT 202/2003 31-12-2006
ATAL AT 500 I ZT 210/95 30-04-1999
ATAL AT 501 I ZT 564/99 ZT 259/2003 30-04-2003
30-04-2004
ATAL AT 502 I ZT 353/2003 31-12-2006
AVL LIST Di Gas 465 I ZT 658/95 31-10-1999
AVL LIST DiGas 4000, DiGas 4000L, DiCom 4000 I ZT 749/99-2002/2001
ZT 136/2004
31-05-2004
19-03-2014
AWAT AG 4 I ZT 626/96-124/2001 31-01-2004
AWAT AG 4 II ZT 155/2004 29-03-2014
BOSCH ETT 008.55 I ZT 376/95-442/99
ZT 257/2004
30-06-2004
18-08-2014
BOSCH BEA 250, BEA 350 I ZT 333/2001 31-03-2006
BRISK JT 283 A I ZT 302/95-569/99 30-06-2003
CARTEC CET 2000 C I ZT 375/95-389/2003 31-05-2007
CRYPTON 290 AU HI-SPEC I ZT 529/97 30-06-2001
CRYPTON 290 GE I ZT 263/2001 31-01-2005
DIP DIVISION G 750 I ZT 469/96 20-06-2000
GALIO INDUSTRIAL DEVELOPMENT SMART 2000 I ZT 264/97-1181/98 31-12-2000
GLOBAL AUTOTECH GATS 1000 N I ZT 402/95 31-07-1999
GRUNDIG LS 5000 I ZT 1000/96 31-12-2000
GRUNDIG V.A.G 1788 I ZT 237/97-57/2001 31-12-2004
GRUNDIG AG 2000/AG 2000 Plus I ZT 267/2002 28-02-2006
HERMANN MHC 218 I ZT 161/95 31-03-1999
HERMANN MHC 222 I ZT 162/95 31-03-1999
ISC LTD OLIVER K-90 I ZT 373/95 30-06-1999
ISC LTD OLIVER K-9000 I ZT 471/96-508/2000 30-06-2004
ISC LTD OLIVER K-9000 P I ZT 578/97-897/99 30-06-2001
JUNKALOR INFRALYT 4000 II ZT 374/95 30-06-1999
MAHA MGT 5 I ZT 1019/2001
ZT 335/2005
31-10-2005
21-12-2015
Motorscan LEADER 8000 I ZT 142/95 31-03-1999
Motorscan KOMPACT 8003 I ZT 293/96 30-04-2000
Motorscan EUROGAS 8020 I ZT 885/99
ZT 160/2004
31-08-2004
08-04-2014
Radiotechnika AI 9500 I ZT 390/95 31-07-1996
Radiotechnika AI 9600 I ZT 366/96-264/2000 31-03-2004
Radiotechnika AI 9502 I ZT 307/97 31-12-1998
SAGEM OPTIMA 4040 I ZT 143/95 31-03-1999
SAGEM OPTIMA 4040 II ZT 1171/99 30-09-2004
SAGEM 5040 I ZT 416/99 31-03-2004
SAGEM Ultima 600, 601, 602, 603, 630, 631, 632, 633 I ZT 386/2001-686/2002 31-05-2005
SAXON INFRALYT CL I ZT 888/98 31-10-2002
SIEMENS AG ETT 008.70, ETT 008.71 I ZT 143/97-441/99 31-12-2000
SUN MGA 1200 I ZT 537/95 31-08-1999
SUN DGA 1800 I ZT 846/95 31-12-1999
SUN SGM 2004 II ZT 899/97 30-09-1998
SUN DGA 1000 I ZT 622/99 31-05-2004
SUN MGA 1500 I ZT 229/2000
ZT 76/2004
31-03-2005
16-02-2014
TECNOTEST 488 (A, Plus, Tank) I ZT 402/96 30-06-2000
TECNOTEST 488 X I ZT 235/97 31-12-1997
TECNOTEST Stargas 898 0 ZT 232/2004 05-07-2014
VLT 3000-K/L/S I ZT 759/95 31-11-1999

Stan aktualny na dzień 02-01-2015

Cena Legalizacji (bez względu na rodzaj analizatora) 200 zł + VAT.

UWAGA: Do legalizacji należy dostarczyć analizator spalin wraz z kompletną sonda poboru spalin oraz świadectwem poprzedniej legalizacji (lub deklaracją CE w                         przypadku urządzeń nowych). 

WIĘCEJ NA TEMAT LEGALIZACJI ANALIZATORÓW SPALIN DOWIESZ SIĘ NA STRONIE   www.analizatory.info.pl

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry