LASZ 4

Prawidłowa przepuszczalność światła w szybach pojazdów samochodowych  jest niekwestionowaną podstawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowany i produkowany przez naszą firmę elektroniczny aparat Glass Tester typ LASZ-4 jest  przyrządem pomiarowym umożliwiającym szybką precyzyjną ocenę stanu szyb w pojazdach samochodowych.

Certyfikat TDT nr 43 170 2021 ważny do 29/6/2026

 

Informacje ogólne.
Mikroprocesorowy aparat typ LASZ-4 jest przeznaczony do pomiaru współczynnika  przepuszczalności światła  to jest stosunku wartości strumienia świetlnego przechodzącego przez szyby do wartości strumienia padającego na nie w szybach pojazdów. Przyrząd umożliwia wykonywanie pomiarów  w warunkach stacji diagnostycznych, oraz na otwartej przestrzeni w porze nocnej i dziennej.
Do obsługi przyrządu typ LASZ-4 wystarczy jedna osoba.

Budowa przyrządu.
W skład podstawowego zestawu pomiarowego wchodzi następujące elementy: Rejestrator, Oświetlacz wyposażony w źródło światła białego, Czujnik pomiarowy ( głowica pomiarowa detektor promieniowania),

Parametry techniczne przyrządu.

 • Zasilanie wewn. – 4 baterie R-6 (AA)
 • Zasilanie zewnętrzne – gniazdo zapalniczki samochodowej
 • Wielkość mierzona – współczynnik przepuszczalności światła w %
 • Zakres pomiarowy –  od 0,0 do 100,0%
 • Rozdzielczość odczytu wskaźnika LCD – 0,1%
 • Grubość mierzonej szyby maksymalnie od 0 -10mm
 • Maksymalny bezwzględny błąd pomiaru ( dla ustawienia względem siebie oświetlacza i czujnika pomiarowego od osi nie więcej niż 2mm) – dla punktów pomiarowych rozstrzygających o dopuszczeniu do eksploatacji (70% ) wynosi ≤ 1,00%
 • W zakresie od 50% do 100% wynosi ≤ 2%
 • W pozosta?ym zakresie  5%
 • Temperatura barwowa  – 2856°K ± 50°K
 • Detektor promieniowania o charakterystyce  odpowiadającej wrażliwości ludzkiego oka V(λ) w warunkach widzenia dziennego (CIE)
 • Kontrola przyrządu u producenta i po każdej wymianie żarówki, lub innego elementu elektronicznego
 • Zakres temperatury otoczenia  od +5 do +40°C
 • Wilgotność względna poniżej 90%
 • Ciśnienie atmosferyczne 750 do 1060 hPa
 • Wymiary gabarytowe przyrządu
 • Oświetlacz Ф 53 x 150mm
 • Czujnik pomiarowy Ф 53 x 100mm
 • Rejestrator pomiarów 180x100x45mm
 • Masa przyrządu: oświetlacz waży 100g, czujnik pomiarowy waży 50g, rejestrator pomiarów waży 500g

 

CENY NETTO
LASZ – 4 2.200 zł
   
   

Aktualizacja cennika 2 lutego 2024

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry