Wyposażenie SKP

Niektóre z urządzeń powinny posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 określonymi w załączniku do tego rozporządzenia.
Certyfikat taki może wydać jednostka akredytowana przez PCA. Informacja o koniecznej certyfikacji jest podawana na podstronie poszczególnych urządzeń.

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry