Testery Hamulca najazdowego

Nazwa pełna „Przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy”.

UWAGA!
Urządzenie podlega certyfikacji przez jednostki akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami Ministra Transportu i Budownictwa.

Przyrząd WN 500 służy do wywierania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania pracą hamulca bezwładnościowego (najazdowego) przyczep z zaczepami kulowymi średnicy 50 mm podczas badań stanu technicznego, napraw i regulacji hamulca przyczep oraz ich mechanizmów sterujących.

Zobacz szczegóły

Przyrząd służy do symulacji i pomiaru siły wywieranej na hamulec bezwładnościowy (najazdowy) przyczepy o masie do 5 ton.

Zobacz szczegóły

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry