Analizatory spalin

Nazwa pełna „Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym”.Opis szczegółowy na poszczególnych stronach urządzeń.

Urządzenie podlega prawnej kontroli metrologicznej z podziałem na:

  • Urządzenia wprowadzane do obrotu do 29 października 2016 na podstawie wydawanych w Głównym Urzędzie Miar zatwierdzeń typu po wykonaniu legalizacji pierwotnej.
  • Urządzenia wprowadzane do obrotu na podstawie dyrektywy MID. Podstawą do tego jest deklaracja zgodności CE odnoszące się do dyrektywy WE 2004/22. Urządzenia zglasza się do legalizacji ponownej w następnym roku od wprowadzenia do obrotu.

Po wygaśnięciu w/w terminów analizatory należy zgłaszać do Legalizacji Ponownej która mogą wykonywać laboratoria upoważnione przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Termin ważności legalizacji ponownej wynosi 6 miesięcy.

 

CAPELEC CAP 3201 Modułowy zestaw do analizy spalin wszystkich silników oparty na analizatorze spalin klasy 0

Najpopularniejsze obecnie  rozwiązanie na rynku.

Zobacz szczegóły

Urządzenia bez własnych wyświetlaczy przeznaczone do współpracy z komputerem

Zobacz szczegóły

Analizator spalin oznaczony marką SUN. Cechą charakterystyczną jest pilot zdalnego sterowania w wyposażeniu standardowym.

Zobacz szczegóły

Stacjonarne centrum diagnostyczne

Zobacz szczegóły

Uproszczona i mobilna wersja CAP 3600. Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą tableta. Brak stacjonarnej konsoli.

Zobacz szczegóły

Uproszczona wersja CAP 3600. Sterowanie urządzeniami odbywa się za pomocą urządzeń kupującego. Tylko urządzenie + oprogramowanie.

Zobacz szczegóły

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry