G-CAR

COMES G-Car 4.0 i 8.0 są komputerowymi przyrządami CCD do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów o dmc do 3,5t. Urządzenie umożliwia pomiar samochodów osobowych oraz samochodów dostawczych.
Urządzenie posiada 4 głowice pomiarowe: 2 głowice aktywne oraz 2 głowice pasywne. Głowice aktywne wykorzystują technologię pomiarową opartą m.in. na 4 kamerach CCD. Komunikacja głowic z w komputerem oraz zasilanie głowic odbywa się bezprzewodowo.
COMES G-Car 4.0 jest urządzeniem wykonującym pomiary względem geometrycznej osi jazdy pojazdu.
Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia G-Car 4.0 do wersji G-Car 8.0.
Urządzenie posiada certyfikat dopuszczający do stosowania na Stacjach Kontroli Pojazdów.
COMES G-Car jest urządzeniem zaprojektowanym i wyprodukowanym w Polsce.

Kompletne, komputerowe urządzenie CCD do pomiarów geometrii kół i osi pojazdów o dmc do 3,5t.
Głowice pomiarowe wyposażone m.in. w elektroniczne dwuosiowe inklinometry do pomiarów kątów pionowych oraz wysokiej rozdzielczości czujniki/kamery CCD do pomiarów kątów poziomych pojazdu.
Akumulatorowe (bezprzewodowe) zasilanie zespołów pomiarowych.
Bezprzewodowa komunikacja radiowa między zespołami pomiarowymi i jednostką centralną.
Uchwyty kół umożliwiające montaż na obręczach o zakresie średnic od 11’” do 25”.
Intuicyjny program pomiarowy na PC, prowadzący obsługującego krok po kroku oraz:
wyświetlający na ekranach cały proces pomiarów i regulacji, przedstawiający parametry mierzone w czasie rzeczywistym, tworzący raporty pomiarowe oraz pozwalający na archiwizację wyników pomiarów,
przedstawiający wyniki w sposób tabelaryczny oraz graficzny, obrazujący w czytelny sposób ustawienie kół i osi pojazdu,
generujący protokół pomiarowy, który zawiera dane klienta i pojazdu, dane fabryczne, jak również dane przed i po regulacji,
posiadający – do wyboru – 3 tryby pracy, umożliwiające optymalizację czasu pracy i skonfigurowanie czynności pomiarowych pod potrzeby obsługującego,
posiadający funkcję regulacji zbieżności przy skręconych i przy odciążonych (uniesionych) kołach,
posiadający obszerną bazę danych zgodną z danymi Auto-Data.
Kompensacja bicia kół odbywa się poprzez obrót uniesionych kół.
Duża praktyczność urządzenia poprzez możliwość zastosowania przenośnego komputera typu laptop, który zapewnia wizualizację wyników pomiarów w każdym dowolnym miejscu w okolicy badanego pojazdu.
Mobilna szafkę umożliwiająca łatwe przemieszczanie urządzenia.
Głowice pomiarowy posiadające ergonomiczny uchwyt, ułatwiający montaż i przenoszenie.
Możliwość pomiarów pojazdów o rozstawie osi do 5 metrów.
Możliwość zastosowania nadstawki na monitor.
Możliwość użytkowania urządzenia zarówno na stanowisku kanałowym jak i podnośniku diagnostycznym, w warsztacie lub Stacji Kontroli Pojazdów.
Urządzenie G-Car 4.0 posiada takie same możliwości pomiarowe jak G-Car 8.0. Różnica polega na tym, że w przypadku G-Car 8.0 pomiar wszystkich parametrów mierzonych odbywa się jednocześnie, natomiast dla G-Car 4.0 najpierw odbywa się pomiar i regulacja osi tylnej, a dopiero potem pomiar i regulacja osi przedniej. Dodatkowo czas pomiaru dla wersji G-Car 8.0 jest krótszy niż dla G-Car 4.0.

Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia G-Car 4.0 do wersji G-Car 8.0, co jest bardzo praktycznym, a jednocześnie unikatowym rozwiązaniem.

Urządzenie posiada certyfikat ITS (nr Z15/028/17), potwierdzający możliwość stosowania urządzenia na SKP.

Urządzenie G-Car umożliwia pomiar następujących parametrów:

zbieżność całkowita
zbieżność indywidualna kół
różnica zbieżności
kąt pochylenia kół
różnica kąta pochylenia kół
kąt pochylenia osi zwrotnicy kół osi przedniej
kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy kół osi przedniej
różnica kątów skrętu kół osi przedniej
maksymalny kąt skrętu kół osi przedniej
odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii / śladowość kół
wzdłużne przesunięcie kół osi przedniej i tylnej
boczne przesunięcie kół dla strony lewej i prawej
nierównoległość osi / różnica rozstawu osi pojazdu

Wyposażenie urządzenia COMES G-Car 4.0 * Ilość
Głowice pomiarowe bezprzewodowe aktywne 2
Głowice pomiarowe bezprzewodowe pasywne 2
Moduł sterujący (do współpracy głowic z PC) 1
Uchwyty mocujące głowice na obręczach kół zakres 11”-25″ 4
Blokada kierownicy 1
Blokada pedału hamulca 1
Obrotnice 2
Płyty rozprężna pod koła tylne 2
Szafka jezdna 1
oprogramowania na PC 1
Instrukcja obsługi 1
Laptop / zestaw PC 1 kpl
Nadstawka na monitor 1

Wyposażenie urządzenia COMES G-Car 8.0 * Ilość
Głowice pomiarowe bezprzewodowe aktywne 4
Moduł sterujący (do współpracy głowic z PC) 1
Uchwyty mocujące głowice na obręczach kół zakres 11”-25″ 4
Blokada kierownicy 1
Blokada pedału hamulca 1
Obrotnice 2
Płyty rozprężna pod koła tylne 2
Szafka jezdna 1
oprogramowania na PC 1
Instrukcja obsługi 1
Laptop / zestaw PC 1 kpl
Nadstawka na monitor 1

* Wyposażenie zależne od kompletacji / zamówienia

Podstawowe zakresy pomiarowe

Parametr Zakres pomiarowy
Zbieżność całkowita ±30°
Zbieżność indywidualna kół ±15°
Kąt pochylenia koła ±30°
Kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy ±30°
Kąt pochylenia osi zwrotnicy ±30°
Odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii ±15°
Wzdłużne przesunięcie kół (oś przednia / oś tylna) ±15°
Nierównoległość osi ±30°

Zakres stosowania przyrządu

  • Rozstaw kół badanych pojazdów                           1000 – 2500 mm
  • Rozstaw osi badanych pojazdów                            1000 – 4700 mm
  • Średnica obręczy kół badanych pojazdów        od 11” do 25”
  • Dopuszczalny nacisk koła na obrotnicę              10 kN
CENY NETTO
G-Car 4.0 – wieszak, stojak 16.700 zł
G-Car 8.0 – wieszak, stojak 21.800 zł
G-Car 4.0 – wózek  17.300 zł
G-Car 8.0 – wózek 22.400 zł
Obrotnice i płyty rozprężne 2.350 zł
Laptop 2.500 zł
Transport, szkolenie – ryczałt 500 zł

Aktualizacja cennika 14 kwietnia 2022

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry