DD-40

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk DD-40

Dozymetr hałasu DD-40 jest osobistym miernikiem ekspozycji na hałas. Spełnia wymagania normy: PN-EN 61252. Przeznaczony jest do pomiaru dawki hałasu, jaką otrzyma pracownik w ciągu określonego czasu pracy. Jest to też całkujący miernik poziomu dźwięku klasy 2 (PN-EN 61672:2005).

Stosowany jest głównie do pomiarów wielkości określających narażenie pracownika na hałas na stanowisku pracy (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami). Miernik posiada dwa niezależne tory pomiarowe: wartości skutecznej, do pomiaru: Leq, Lmx, Lmn oraz drugi, do pomiaru wartości szczytowej LXPk. Dzięki temu możliwy jest np. jednoczesny pomiar wartości skutecznej na charakterystyce A oraz wartości szczytowej z wykorzystaniem charakterystyki C.

W trakcie dokonywania pomiaru możliwe jest zapisywanie historii pomiaru oraz próbek dźwiękowych w celu późniejszej analizy dokonanego pomiaru i wychwycenia nieprawidłowości w dokonanym pomiarze.

Posiada interfejs USB umożliwiający przeniesienie danych zgromadzonych w trakcie pomiarów do komputera PC.

NAJISTOTNIEJSZE FUNKCJE DOZYMETRU:
– mierzone parametry: Lmn, Lmx, LPk, LMPk, Leq (dla charakterystyk częstotliwościowych: A, C lub Z oraz stałych czasowych F, S lub I)
ekspozycyjny poziom dźwięku LAE, poziom ekspozycji LEX,T, ekspozycja na dźwięk EA [Pa²h]
– duża pamięć (4GB) umożliwia zapamiętanie historii pomiaru i zapisanie próbek dźwiękowych
– zapis historii pomiaru co: 1 s, 5 s, 15 s, 60 s
– różne metody startu pomiaru (o określonej godzinie, przycisk, start po przekroczeniu ustawionego poziomu dźwięku)
– programowanie czasu pomiaru z rozdzielczością od 1 s
– zegar czasu rzeczywistego (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda)
– programowanie oraz kalibracja za pomocą programu DDConf zainstalowanego na PC
– odczyt i obróbka danych za pomocą programu DSA-Monitor

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:
– instrukcja obsługi
– osłona przeciwwietrzna mikrofonu
– programy: DDConf i DSA-Monitor
– kabel USB
– zasilacz do ładowania akumulatora
– walizka transportowa
– sterowniki USB do W9x, Me, XP, Vista

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
– kalibrator akustyczny 1 klasy KA- 50

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
– klasa dokładności: 2
– mikrofon: MK 402 Sonopan
– użyteczny zakres pomiarowy: 37 – 137 dB
– charakterystyka dynamiczna: SLOW, FAST, IMPULSE
– charakterystyki częstotliwościowe: A, C, Z
– zakres temperatur pracy: -10°C ÷ +50°C
– wilgotność względna: < 90% (bez kondensacji)
– wymiary bez mikrofonu:  107 × 72 × 19 mm
– zasilanie: wbudowany akumulator
– masa: 180 g

CENA NETTO
DD-40 – indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk  2 900 zł
Wzorcowanie 500 zł 
RAZEM 3 400 zł 

Aktualizacja cennika 12 kwietnia 2022

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry