Aparatura Akustyczna

Sprzedajemy aparaturę akustyczną polskiego producenta Sonopan.
W ofercie posiadamy:

  • mierniki poziomu dźwięku – z możliwością rozszerzenia o filtry pasmowe oktawowe oraz 1/3 oktawowe
  • mierniki poziomu dźwięku dedykowane na stacje kontroli pojazdów
  • kalibratory akustyczne
  • indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk (dozymetry)
  • dodatkowe wyposażenie

Każde z urządzeń wzorcujemy w naszym Laboratorium.

UWAGA! Od pierwszego kwietnia 2021 podwyżka cen, kolejna od kwietnia 2022, następna od czerwca 2022!
Od 1 stycznia 2024 podwyżka cen usług. Obowiązujące są tylko cenniki z rokiem wydania 2024

Miernik przeznaczony jest przede wszystkim do pomiarów hałasu wytwarzanego przez pojazdy samochodowe na postoju i w ruchu. Może też służyć do oceny głośności innych sygnałów dźwiękowych (klaksonów, syren). Urządzenie skonstruowano w taki sposób, aby zapewnić prostą obsługę z uwzględnieniem wcześniejszych wymagania Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Zobacz szczegóły

Uniwersalny, lekki i poręczny miernik poziomu dźwięku klasy 1 posiadający dwie charakterystyki częstotliwościowe A i C.

Zobacz szczegóły

Uniwersalny miernik poziomu dźwięku z możliwością rozszerzenia o filtry oktawowe oraz 1/3 oktawowe pozwalające na analizę widmową mierzonego sygnału oraz mikrofon wszechpogodowy do wykonywania pomiarów monitoringu środowiska.

Zobacz szczegóły

Kalibrator KA-50 przeznaczony jest do kalibracji mierników poziomu dźwięku pierwszej i drugiej klasy.

Zobacz szczegóły

Kalibrator KA-10 przeznaczony jest do kalibracji mierników poziomu dźwięku drugiej klasy.

Zobacz szczegóły

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr) klasy 1 przeznaczony do pomiaru dawki hałasu, na jaką narażony jest pracownik na stanowisku pracy.

Zobacz szczegóły

Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr) klasy 2 przeznaczony do pomiaru dawki hałasu, na jaką narażony jest pracownik na stanowisku pracy.

Zobacz szczegóły

Wyposażenie dodatkowe do akustycznych urządzeń pomiarowych.

Zobacz szczegóły

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry