Mierniki drgań

Pracownia akustyki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania mierników drgań mechanicznych działających na człowieka (drgania ogólne oraz miejscowe) zgodnie z normą PN-EN ISO 8041-1:2017 – „Drgania mechaniczne działające na człowieka. Mierniki” w tym:

  • Odpowiedź miernika na sygnał odniesienia dla sygnału mechanicznego – 1 m/s2 dla 15,915 Hz i 10 m/s2 dla 792,580 Hz,
  • Charakterystyki częstotliwościowe miernika dla sygnału mechanicznego dla filtrów: Wk, Wd, Wj, Wm, Wb, Wc, w pasmach częstotliwości 0,5 Hz ÷ 0,63 Hz, 0,8 Hz ÷ 1 Hz, 1,25 Hz ÷ 125 Hz oraz 160 Hz,
  • Charakterystyki częstotliwościowe miernika dla sygnału mechanicznego dla filtrów Wh w pasmach częstotliwości 8 Hz ÷ 20 Hz, 25 Hz ÷ 500 Hz, 630 Hz ÷ 1600 Hz oraz 2000 Hz,
  • Wyznaczenie błędów liniowości miernika za pomocą sygnału mechanicznego w zakresie (0,1 ÷ 10) m/s2 dla 15,915 Hz i (5 ÷ 100) m/s2 dla 79,58 Hz,
  • Odpowiedź miernika na elektryczne sygnały pomiarowe.

Należy wspomnieć, iż mierniki drgań działających na człowieka nie podlegają zatwierdzeniu typu. Do wykonania badań okresowych niezbędna jest instrukcja obsługi właściwa dla typu i wersji miernika, dostarczona z miernikiem lub dostępna na stronie internetowej wytwórcy.

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry