Filtry pasmowe

filtr SVAN 958Pracownia Akustyki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania filtrów pasmowych o szerokości oktawy i 1/3 oktawy wg normy PN-EN 61260:2000 oraz PN-EN 61260-1:2015-01

Wzorcujemy filtry pasmowe o szerokości oktawy i 1/3 oktawy dla częstotliwości środkowej filtrów od 20 Hz do 20 kHz, wyznaczamy odpowiedź miernika poziomu dźwięku z filtrami pasmowymi na elektryczne sygnały pomiarowe w zakresie od 0 dB do 145 dB

Na indywidualne życzenie klienta możemy wyznaczyć tłumienie względne wybranych filtrów, niewynikające z wymagań normy

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry