Cennik

 USŁUGA CENA NETTO
  Mierniki poziomu dźwięku 
 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku wg PN-EN 61672: 2007 – jeden kanał 550 zł 
 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku wg PN-EN 61672: 2014-03- jeden kanał 650 zł
 Rozszerzenie liniowości do całego zakresu pomiarowego (dla mierników wielozakresowych)- jeden kanał 150-250 zł 
 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku wg elementów PN-EN 60651 i/lub 60804 – jeden kanał 700 zł 
 Wzorcowanie miernika poziomu dźwięku AS 200/DLM-101S i  AS120 400 zł 
 Dodatkowe mikrofony, przedwzmacniacze, rozszerzenie zakresu poza wymagania norm umowa 
 Filtry pasmowe o szerokości oktawy i 1/3 oktawy
 Wzorcowanie filtrów cyfrowych o szerokości oktawy wg PN-EN 61260:2018
– samo wyznaczenie tłumienia względnego filtrów
500 zł
350 zł
 Wzorcowanie filtrów cyfrowych o szerokości 1/3 oktawy wg PN-EN 61260:2018
– samo wyznaczenie tłumienia względnego filtrów
650 zł
350 zł
 Wzorcowanie filtrów cyfrowych o szerokości oktawy wg PN-EN 61260:2000
– samo wyznaczenie tłumienia względnego filtrów
500 zł
350 zł
 Wzorcowanie filtrów cyfrowych o szerokości 1/3 oktawy wg PN-EN 61260:2000
– samo wyznaczenie tłumienia względnego filtrów
750 zł
500 zł
 Wzorcowanie filtrów analogowych o szerokości oktawy wg PN-EN 61260:2000 750 zł 
 Każda następna częstotliwość środkowa filtra (cyfrowego lub analogowego) 50 zł 
 Kalibratory akustyczne 
Wzorcowanie kalibratora wg PN-EN 60942:(2005 i 2018) – jeden poziom ciśnienia akustycznego 300 zł
 Każdy następny poziom lub średnica kalibratora 150 zł 
 Indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk
 Wzorcowanie dozymetru wg PN-EN 61252:2000 – jeden kanał 750 zł 
 Wzorcowanie dozymetru wg PN-EN 61252:2000 – dwa kanały 1300 zł 
Mierniki drgań mechanicznych działających na człowieka
wzorcowanie wg PN-EN ISO 8041-1:2017 z 1 przetwornikiem 1350 zł 
z 2 przetwornikami 2250 zł
Kalibratory drgań 
1 punkt pomiarowy 300 zł
każdy następny 150 zł
Mierniki drgań maszyn / przetworniki drgań
wzorcowanie  wg. ISO 16063-21:2003 pierwszy punkt pomiarowy w zakresie 0,5Hz – 31,62Hz 280 zł 
wzorcowanie  wg. ISO 16063-21:2003 pierwszy punkt pomiarowy w zakresie 40Hz – 5000Hz 280 zł
każdy kolejny punkt pomiarowy w wybranym zakresie 40 zł

Aktualizacja cennika 1 stycznia 2024

W przypadku urządzeń których konstrukcja wymaga ponadnormatywnego nakładu pracy cena może ulec zwiększeniu.

Podatek VAT od wszystkich usług LP HAIK wynosi 23%

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry