Cennik

 USŁUGA CENA NETTO
  Mierniki poziomu dźwięku 
 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku wg PN-EN 61672 – jeden kanał 500 zł 
 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku wg PN-EN 61672 z rozszerzeniem liniowości do całego zakresu pomiarowego (dla mierników wielozakresowych)- jeden kanał 650 zł 
 Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku wg PN-EN 60651 i/lub 60804 – jeden kanał 700 zł 
 Wzorcowanie miernika poziomu dźwięku AS 200/DLM-101S i  AS120 350 zł 
 Dodatkowe mikrofony, przedwzmacniacze, rozszerzenie zakresu poza wymagania norm umowa 
 Filtry pasmowe o szerokości oktawy i 1/3 oktawy
 Wzorcowanie filtrów cyfrowych o szerokości oktawy wg PN-EN 61260
– samo wyznaczenie tłumienia względnego filtrów
350 zł
250 zł
 Wzorcowanie filtrów cyfrowych o szerokości 1/3 oktawy wg PN-EN 61260
– samo wyznaczenie tłumienia względnego filtrów
500 zł
400 zł
 Wzorcowanie filtrów analogowych o szerokości oktawy wg PN-EN 61260 450 zł 
 Każda następna częstotliwość środkowa filtra (cyfrowego lub analogowego) 50 zł 
 Kalibratory akustyczne 
Wzorcowanie kalibratora wg PN-EN 60942:2005 – jeden poziom ciśnienia akustycznego 250 zł
 Każdy następny poziom lub średnica kalibratora 150 zł 
 Indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk
 Wzorcowanie dozymetru wg PN-EN 61252 – jeden kanał 500 zł 
 Wzorcowanie dozymetru wg PN-EN 61252 – dwa kanały 900 zł 
Mierniki drgań mechanicznych działających na człowieka
wzorcowanie wg PN-EN ISO 8041-1:2017 z 1 przetwornikiem 1250 zł 
z 2 przetwornikami 2000 zł
Kalibratory drgań 
1 punkt pomiarowy 250 zł
każdy następny 150 zł

Podatek VAT od wszystkich usług LP HAIK wynosi 23%

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry