Transport urządzeń

Firma HAIK dopuszcza przyjmowanie urządzeń przysłanych firmami kurierskimi, jednak musimy zwrócić uwagę na poczynione przez nas obserwacje:

1. Wysyłanie mierników poziomu dźwięku w oryginalnych walizkach jest bezpieczne i nie odnotowaliśmy w naszej historii żadnych uszkodzeń w transporcie

2. Jeśli chodzi o analizatory spalin notujemy natomiast uszkodzenia transportowe na poziomie do 1% przesyłek

 

Ze względu na wprowadzony system jakości Laboratorium HAIK i serwis HAIK nie wykonują żadnych niezleconych czynności, nawet jeśli są one oczywiste z „logicznego punktu widzenia”. Prosimy to uwzględnić w zleceniach, a przyspieszy to jego realizację.

Wydrukuj zlecenie

 

Zamówienie kuriera DHL – infolinia 42/6345345

 

Zwracamy więc uwagę na kilka ważnych elementów przygotowania przesyłek:
– urządzenia powinny być właściwie zapakowane i okryte jakimś materiałem amortyzującym
– jeśli to możliwe prosimy wybierać opcje przesyłek niestandardowych (omijających sortownie automatyczne)
– zalecamy zawsze ubezpieczyć przesyłkę i oznakować nalepkami specjalnego traktowania

 

 

Zwracamy również uwagę, że mimo ubezpieczenia niektóre firmy transportowe odmawiają wypłaty odszkodowań za ewidentne uszkodzenia transportowe, jeśli zgłoszenia dokona się po odebraniu przesyłki. Jest to oczywiste nadużycie. Wszystkie znane nam dotychczas regulaminy zakładają możliwość dokonania reklamacji w ciągu 7 dni (notabene nie można stwierdzić uszkodzeń bez przyjęcia paczki).

Informujemy również, że przesyłki dostarczone do nas w uszkodzonych opakowaniach odbieramy jedynie za zgodą nadawcy.

 

Wobec powyższego oświadczamy, że Firma HAIK nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, za dostarczenie uszkodzonej przesyłki! Jeśli Państwo tego nie akceptują, prosimy dostarczać urządzenia osobiście.

 

Ogólne wytyczne dla wnioskodawców zgłaszających przyrządy do legalizacji i/lub wzorcowania:

W przypadku wysyłania przyrządów firmą kurierską prosimy o przesłanie zlecenia zawierającego co najmniej:

– nazwę lub imię i nazwisko oraz adres zlecającego
– numer NIP zlecającego
– numer fabryczny oraz nazwę producenta przyrządu
– dla analizatorów spalin wprowadzanych do obrotu po dniu 28 stycznia 2008 należy dołączyć kopie świadectwa legalizacji pierwotnej lub ponownej, lub dla analizatorów wprowadzanych na podstawie dyrektywy MID kopie deklaracji CE
– datę i podpis zlecającego
(Podstawa DU nr 5/2008 poz 29 §28 ust 1 i 2. i §39 )

Ponadto prosimy:
– określenie zakresu zlecenia
– kontakt do osoby odpowiedzialnej za złożone zamówienie
– adres poczty elektronicznej
– dyspozycje dotyczące odesłania urządzenia (np. firmą kurierską DHL za pobraniem, istnieje możliwość samodzielnego zamówienia innego kuriera, jeśli usługa zostanie uprzednio opłacona)

Laboratorium może również zażądać dostarczenia instrukcji obsługi przyrządu przy nietypowych urządzeniach.

 

Uwaga:

Informujemy, że urządzenie należy odebrać w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu odbiory. Za przechowywanie urządzenia nieodebranego w wyznaczonym terminie pobiera się opłatę za każdą dobę zwłoki w wysokości 1% opłaty należnej za usługę (nie mniej niż 2 zł dziennie).

 

 

 

COPYRIGHT 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Realizacja:

do góry